De geschiedenis

De zweethut ceremonie is bekend bij vele culturen over heel de wereld . Ze bestaan al duizenden jaren in verschillende vormen zoals bij de:

Noord Amerikaanse indianen de inipi, Mexico; temscalli,  Japan; mushi-buro in Europa is de bekendste desauna in Arabische landen hammam.

Maar ook al komen ze uit verschillende culturen en gebruiken een ding hebben ze gemeen.

Het is goed voor de mens.

De zweethut

De zweethut  is een ceremonie die ons op alle niveaus in staat stelt te reinigen en ons zelfhelend proces weer op gang te brengen:lichamelijk,verstandelijk,emotioneel en spiritueel.

 

In de hut komen verschillende krachten als het ware bij elkaar,in de richting van je hart,en zingt (bid)  je tot Wakan tanka voor je familie ,voor gezondheid ,voor overvloed,voor vertrouwen  maar vooral bedank je voor alles wat er al is voor je.

 Zodat je de liefde en verbondenheid kunt voelen voor alles wat leef.

Tijdens de zweethut ceremonie kunnen veel dingen gebeuren genezing ,inzicht ,verzoening ,vergeving,..

Het is een terugkeer naar het oer-begin, de bron van al het leven.

Wat is een zweethut 

De zweethut is een lage hut gemaakt van wilgentenen met hierover dekens of huiden.

Voor de zweethut brandt een vuur waar de stenen (voorouders) in verhit worden tot ze mooi roodgloeiend zijn en ze door de vuurmensen binnen gebracht worden.

De vuurvrouw of man heeft de zorg voor het vuur en verbind als het ware het vuur en de hut met elkaar via het pad er tussen, het is ook degene die waakt over de plek waar de hut staat zodat de ceremonie in veiligheid en vertrouwen kan verlopen.

Het vuur staat voor het mannelijke: Het zaad van Vader Hemel,de zon, de zweethut voor het vrouwelijke, de baarmoeder van Moeder Aarde.

In de hut is een kuil waar de verwarmende stenen in komen te liggen, je kunt deze plek zien als, daar waar de bevruchting plaats vindt.

De ingang van de hut is laag en dat vraagt van je om door de knieën te gaan als we de hut in kruipen geven wij de groet,O Mitakuye Oyasin of  “Aan al mijn verwanten”,, de Natives en veel oervolkeren ervaren en weten dat alles bezield is en dat alles met elkaar verbonden is stenen,bomen,plant,dier  O Mitakuye Oyasin”;  “Aan al mijn verwanten”, is een manier om uit te drukken dat we allen een zijn, zonder onderscheid. niets meer of minder.

De ingang van de zweethut staat ook voor de grens van de gewone wereld en de ontzichtbare wereld.

Wat in en om de zweethut gebeurt is altijd goed, het stelt je soms voor een uitdaging om in een diepere laag van jezelf, met jezelf te komen,heb daar dan ook vertrouwen in.

De ceremonie bestaat uit vier rondes elke ronde met zijn eigen specifieke kwaliteiten.

In de hut wordt  gebeden,gesproken,gezongen,en er zijn momenten van stilte .

Om je te verbinden met jezelf ,de ander,en met de krachten van de natuur.

Kortom:verbondenheid met het grotere geheel.